ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zasiedzenie nieruchomości

Czym jest i z czym się wiąże?

Zasiedzenie nieruchomości – co to jest?

Otóż z pewnością każdy z nas słyszał o czymś takim, jak zasiedzenie nieruchomości. Sama nazwa wskazuje, że to nic innego jak nabycie praw własności, danej nieruchomości przez upływ czasu. Czyli, zamieszkując wiele lat w domu należącym do innego właściciela, lub zajmując się jego gospodarstwem możemy nabyć pełne prawa do tych nieruchomości właśnie poprzez zasiedzenie.

Co prawda zasiedzenie szkodzi interesowi dotychczasowego właściciela, lecz dzieje się tak dlatego, iż to on zaniedbywał swoją nieruchomość i pozwolił, tym samym, by ktoś inny nabył jego prawa.

Jakie warunki musimy spełnić, by nabyć nieruchomość poprzez zasiedzenie?

By, móc zacząć starać się o nabycie praw do danej nieruchomości poprzez zasiedzenie musimy spełnić trzy podstawowe warunki. Pierwszym z nich jest posiadanie samoistne, czyli osoba, która nie jest właścicielem nieruchomości, musi być posiadaczem samoistnym. Dlatego, nabycie praw do danej rzeczy nie jest możliwe w przypadku posiadania zależnego, czyli dzierżawiąc nieruchomość.

Kolejny warunek jaki należy spełnić to ciągłość posiadania, czyli posiadanie nieprzerwane. Gdy, toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie musimy udowodnić nabycie posiadania w określonym, odległym czasie, oraz obecne jego trwanie.

Następnym warunkiem jaki trzeba spełnić jest upływ okresu zasiedzenia nieruchomości. oznacza to, iż osoba, która posiada nieruchomość, lecz nie jest jej właścicielem, to nabywa własność do niej, gdy posiada ją nieprzerwanie od 20 lat jako właściciel samoistny w dobrej wierze, lub z upływem lat 30 nawet, gdy uzyskał posiadanie w złej wierze.

Postanowienie o nabyciu nieruchomości poprzez zasiedzenie

Dlatego, gdy spełniamy te trzy podstawowe warunki możemy starać się o nabycie prawa do nieruchomości na drodze sądowej. W tym postępowaniu sąd zbada, czy spełniamy wszystkie warunki. Jeżeli wszystko będzie spełnione sąd, w takim wypadku wyda postanowienie o nabyciu przez nas nieruchomości poprzez zasiedzenie.

Nabycie przez nas nieruchomości połączone jest z utratą praw własności przez poprzedniego właściciela. Pamiętajmy jednak, iż z dniem nabycia prawa własności nie wygasają jej dotychczasowe zadłużenia, a przechodzą na nas.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij